Premium e-journal of social science

1Dergimiz Temmuz 2020 Sayısı için makale kabul etmektedir.