Premium e-journal of social science

Summary


SANAT AHLAKININ SORGULANMASI

Sanatın taklit olduğunu tanımlayan Platon’un cumhuriyet algısının bir bakıma sanata hakaret olduğu kanısındayım. Ben sanatın şuana kadar bütün algıları yıkarak tek başına cumhuriyet olmayı başarmış bir eylem olduğunun yanı sıra, çoğulcu ve geniş olduğu ve herkes tarafından kabul edilebilir nitelikte olduğunu söylüyorum. Bunun aksine sanatın tüm durumlarını kapsayan tek bir kavram olmadığını söyleyip sanatı kuralsız ilan eden bir kısım da vardır. Sanatın bir şekilde evrensel olduğunu kanıtlayan kapsayıcı nitelikte bir şeyler vardır mutlaka. Günümüz sanatına değinecek olursak şu anki sanat büyük derecede meşru olmakla birlikte, çarpıcı, enteresan ve sınırları zorlama yarışı içerisindedir. Küratörler, açık artırmayla satımlar, isim yapmış galeriler sanatçının sanat olarak tanımladığı her şeyle ilgilenen muhafızlar durumundadır. Sanattan, daha doğrusu sanat disiplininden söz etmek istiyorum. Sanatın ahlaklısı, disiplini gerçekten var mıdır? Varsa kuralı neyle belirlenir? ya da aslında sanat tek başına kuralsız ve konusuz mudur? aslında sanat ahlaklı mıdır?Keywords
Sanat, Ahlak, Sanat Ahlakı

References