Premium e-journal of social science

Summary


KADROCULARA GÖRE MODERNLEŞME SÜRECİNDE İNKILAPÇILIĞIN ROLÜ

Türk düşün dünyasında önemli bir yeri olan Kadro Dergisi; ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel birçok yazıyı içerisinde barındıran bir dergidir. 1932-1934 yılları arasında yayımlanan dergi, üç yıl gibi kısa bir süre yayında kalmasına rağmen önemli izler bırakmıştır. Birçok açıdan üzerinde çalışılan derginin bu çalışmada ele alınma amacı, Kadro hareketinin modernleşme düşüncesinde inkılapçılığa biçmiş olduğu rolü ortaya koymaktır. Çalışma üç ana bölüm halinde kurgulanmıştır. Kadro kavramının ne anlam ifade ettiği ve inkılapçılığın anlam ve önemi ilk iki bölümde incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise toplumsal modernleşme ve iktisadi gelişmede inkılapçılığa biçilen rol tahlil edilmiştir. Sonuç olarak hem toplumsal hem de ekonomik yaklaşımlarında üçüncü yol arayışında olan Kadrocu hareketin düşüncesine özgünlük kazandıran temel kavramın inkılapçılık olduğu anlaşılmıştır.Keywords
Kadro, İnkılapçılık, Modernleşme, Toplum, Ekonomi.

References