Premium e-journal of social science

Summary


SWARA VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE TÜRKİYE’DE 1980 SONRASINDAKİ SEÇİMLERİN KATILIM VE ÇOĞULCULUK KRİTERLERİNE GÖRE SIRALANMASI

Karar verme insan hayatının en önemli parçalarından birisidir. Karar verme aynı zamanda yönetim işlevinin de en önemli parçasıdır. İşletmeler sürekli olarak çok sayıda kriteri göz önüne alarak alternatifler arasından seçim yapma veya sıralama durumları ile karşı karşıya kalmaktadır. Literatürde birbiri ile çelişen kriterlere sahip karar problemlerinin sistematik bir şekilde çözümü için çok kriterli karar yöntemleri kullanılmaktadır. Literatürde çok sayıda çok kriterli karar verme yöntemi mevcuttur. Çok kriterli karar verme yöntemleri literatürde genellikle işletme problemlerine ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılmıştır. Bu çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemlerinin özgün bir konuda kullanılması amaçlanmıştır. Bu amaçla SWARA ve ARAS yöntemleri ile Türkiye’de 1980 sonrası seçimlerin katılım ve çoğulculuk kriterlerine göre sıralanması amaçlanmıştır. Katılım ve çoğulculuk kriterleri olarak; seçimlere katılım oranı, seçime giren parti sayısı, seçim sonuçlarına göre meclise giren parti sayısı, seçim sonuçlarına göre meclise giren engelli vekil sayısı, seçim sonuçlarına göre meclise giren kadın vekil sayısı ve seçim sonucunda siyasi iktidarın değişme durumu belirlenmiştir. Belirlenen kriterlerin ağırlıkları SWARA yöntemi ile hesaplanmış ve seçimler ARAS yöntemi ile sıralanmıştır. Çalışma sonucunda 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan seçimler katılım ve çoğulculuk kriterlerine göre ilk iki sırada bulunmuştur.Keywords
ÇKKV, SWARA, ARAS

References