Premium e-journal of social science

Summary


THE EFFECT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE INTEGRATION OF COUNTRIES IN INTERNATIONAL TRADE

Bu çalışma, kısaca BİT olarak bilinen Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımının ülkelerin küresel ticaretle entegrasyonuna etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında BİT Gelişme Endeksi (ICT Development Index-IDI) ile BİT ve Uluslararası ticaret arasındaki ilişkiye yönelik yapılan araştırmalar incelenmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, çalışmanın kavramlarını, amacını ve tasarımını belirleyen giriş bölümüdür. İkinci bölüm, ICT Development Index (IDI) göstergelerine odaklanmakta ve seçilen ülkeler ile Türkiye'nin sıralamalarını da göstermektedir. Üçüncü bölüm dünyadaki uluslararası ticaretle ilgili gelişmeleri açıklamaktadır. Dördüncü bölümde, BİT'in Uluslararası ticarete etkisine ilişkin araştırmalar incelenmektedir. Sonuç kısmında ise, bu çalışma kapsamında elde edilen bilgilere dayalı bir değerlendirme sunulmuştur.Keywords
BİT, BİT Gelişme Endeksi, Uluslararası Ticaret

References