Premium e-journal of social science

Summary


FETTAHOĞULLARI AŞİRETİ

Bu çalışmada Fettahoğulları aşireti hakkında, geçmişten günümüze hayatları, yaşadıkları yerler, uğraştıkları işler, aileye mensup kişiler hakkında bilgiler vermeye çalışılmıştır. Zira günümüze kadar Fettahoğulları hakkında geniş çaplı bir araştırma yapılmamıştır. Çalışmada arşiv belgelerine ve konu hakkında daha önce yapılmış çalışmalara ulaşılmaya çalışılmış, internet ortamında araştırma yapılmış ve aile mensuplarıyla birebir görüşmeler yaparak bilgiler toplanmıştır.Keywords
Fettahoğulları, Aşiret, Göç

References