Premium e-journal of social science

Summary


KISA SÜRELİ MÜZİK TERAPİ SONUCUNDA FİNAL NOTU KARŞILAŞTIRMASI

Müzik deyince akla her zaman melodi ya da ritim gelir. Müziğin insanlar üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri ile ilgilenen bilim dalı günümüzde “Müzik Terapi” olarak adlandırılmaktadır. Müziğin bir sağaltım aracı olarak kullanılması yüzyıllar öncesi medeniyetlere dayanmaktadır. Şamanlarda da davul şifalanmak için kullanılmıştır. Topraklarımızda Bergama’da ziyarete açık Asklepion’da müzik, tapınağa gelen insanların rahatsızlıklarını gidermek için planlı olarak tedavi yöntemi olarak uygulanmıştır. Selçuklularda ve Osmanlı’daki şifahaneler kadrolu müzik çalışanlarının olduğu müziği hastalıkların giderilmesinde önemli bir araç için kullandıkları yerlerdir. Günümüze kadar ulaşan belgeler ve müze olarak kullanılan merkezler o dönem yapılan çalışmaları ispatlayıcı niteliktedir. Ülkemizde son 3 yıldır Sağlık Bakanlığı Onaylı Müzik Terapi Sertifika Programları açılmıştır. Alanla ilgili çeşitli araştırmalar devamlılık göstermektedir. Müzik Terapi üzerine yazılmış makaleler, tezler, kitaplar gün geçtikçe artmaktadır. Müzik öğrencilerinin uzmanlaşacakları dallar dışında toplu olarak aldıkları dersler de bulunmaktadır. Bu derslerden Form Bilgisi, müzik notasının analizinde Armoni dersinden sonra öğrenilmesi gereken en önemli derslerdendir. Bu derste bestecinin eseri yazdığı form üzerinden detaylı çözümleme yapılmaktadır. Bu ders Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Anasanat Dalında okutulmaktadır. Bu dersin okutulduğu iki ayrı dönemden bir tanesinde her ders öncesi kısa süreli Müzik Terapi uygulaması yapılmıştır. Uygulanan müzik terapi hem aktif hem de pasif olarak yapılmıştır. Öğrencilerin ilk dönem ve 2. Dönem Final notları karşılaştırılmış ve arada pozitif yönde bir farklılık elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem sayısının az olması nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamış ancak çalışmanın ileriki çalışmalara yönelik bir zemin oluşturacağı düşünülmektedir.Keywords
Müzik Terapi, Müzik Eğitimi, Form Bilgisi, Sınav, Lisans Öğrencisi

References