Premium e-journal of social science

Summary


TÜRKİYE’DEKİ KIRSAL KESİMİN İSTİHDAMI VE BU BAĞLAMDA EMİRDAĞ İLÇESİNİN İŞGÜCÜ YAPISININ İNCELENMESİ

Türkiye’de işgücü piyasasında tarımda kayıt dışılığın devam ettiği ve genel istihdam içinde genç işsizlik oranının yüksek olduğu, kadınların işgücüne katılımının az olduğu bir dönemde kırsal istihdamın araştırılması kaçınılmaz olmuştur. Tarımın istihdam içindeki payı azalmakla birlikte etkinliği halen devam etmektedir. Kayıt dışılığın azaltılması ve üretimin arttırılması için kırsal kesimdeki işgücü yapısının araştırılıp, sorunlarının çözümü için politikalar geliştirilmelidir. Çalışmamızda kırsal kesime örnek teşkil edecek ilçelerimizden Emirdağ’ın işgücü yapısı en az son 5 yıllık verilere göre araştırılarak ortaya konulacaktır. Elde edilen verilere göre kadınların ve erkeklerin istihdam içindeki yeri, problemleri ve sorunları için çözüm yolları önerilecektir. Bu nedenle ilçemizdeki istihdam yapısının sağlıklı olarak belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.Keywords
Kırsal Kesim, İstihdam, İşsizlik, Tarım, Ekonomi

References