Premium e-journal of social science

Summary


HİSTERİK Mİ OBSESİF Mİ? YEREL YÖNETİMLERDE POLİTİK CİNSİYETİN PSİKANALİZİ: TOPUKLU EFE ÖRNEĞİ

Politik alanın içindeki cinsiyet dağılımları ve eşitsizlikleri konusu alanyazında kendisine hacimli bir yer edinmiştir. Bu çalışmada, cinsiyet dağılımları ve eşitsizliklerinin ötesine geçilerek mevcut hali ile cinsiyetli bedenlerin politik alandaki tezahürleri, cinsel kimlik ve cinsiyet rolleri içerisinden kavranmaya çalışılmıştır. Araştırmada önerilen politik cinsiyet kavramı, kadın ve erkek aktörler yerine histerik ve obsesif özne konumlarını tartışmaya açmaktadır. Cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsiyet rolleri kavramları, politik alan ile ilişkisi içinde Lacancı psikanalitik kuram arka planından tartışmaya açılmıştır. Cinsiyet rollerinin politik alan ile etkileşimi içerisindeki fenomenolojisini kavrayabilmek üzere, Türkiye’de seçilmiş üç Büyükşehir Belediye Başkanından biri olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Çerçioğlu’na ulusal ve yerel takipçiler tarafından verilen ‘topuklu efe’ unvanının içerisinde hem eril hem dişil göndermeler bulunması bakımından örneklem seçiminde rol oynamıştır. Yüz yüze görüşmeden elde edilen veriler, Lacancı Söylem Analizi Yaklaşımı içerisinden değerlendirilmiştir. Araştırmanın temel önermelerinden birisi, siyasetin bedene ilişkin gerçekliğe yer vermediği; bu nedenle politik sahnede cinsiyetin heteroseksüel matrisin dışında yeni kavramlar ile düşünülmesi gerekliliğidir.Keywords
Cinsiyet, Kadın, Lacancı Söylem Analizi, Temsil, Politika, Psikanaliz.

References