Premium e-journal of social science

Summary


LÜKS AMBALAJ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN GELİŞİMİNİN İRDELENMESİ

Geçmişten günümüze her zaman önemli bir yer teşkil eden lüks ambalaj tasarımları, markaların oluşturduğu farklı konumlandırma stratejileri ile sektördeki yerini almaktadır. Lüks markaların görünen yüzlerinden biri olarak lüks ambalaj tasarımları, pazarda ayrıcalıklı, seçkin bir duruş sağlamaktadır. Lüks ürünleri, tüketicileriyle buluşturan lüks ambalaj tasarımları, tüketicilerin yaşam biçimlerindeki farklılıklara ve toplumlara göre şekil değiştirmektedir. Bu nedenle özellikle evrensel bir lüks ambalaj tasarım algısı planlandığında, toplumsal kültürel değişkenlerin titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın evrenini lüks ambalaj tasarım örnekleri, örneklemini ise Türkiye’de yer alan lüks ambalaj tasarım süreci örnekleri oluşturmaktadır. Yöntem olarak Türkiye’de yer alan lüks ambalaj tasarımlarına ait literatür taraması yapılmış, seçilen örneklerin fonksiyon ve biçimsel özellikleri incelerek, betimsel analiz yapılmıştır. Bu çalışma ile Türkiye’deki geçmiş ve günümüz güncel lüks algısı belgelenerek, ambalaj tasarım niteliklerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Görsel bir temsil aracı olarak grafik tasarım çerçevesinde lüks ambalaj tasarımında yapılması gerekenler ile lüks olgusu ekseninde gelişen süreçler ortaya konmaya çalışılmıştır.Keywords
Grafik Tasarım, Lüks, Ambalaj Tasarımı, Ambalaj Malzemeleri.

References