Premium e-journal of social science

Summary


Forensic Accounting and Its Future

Tüm dünyadaki ekonomik, mali ve finansal sistemlerde yaşanan gelişmeler, iletişim ve teknolojik olanaklarının artması ile birlikte sosyolojik yapıların da hızlı bir şekilde değiştirmesine yol açmaktadır. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, işletme organizasyonlarında ve yönetim süreçlerinde meydana gelen yeni değişimler, muhasebe kavramında değişimlere ve gelişen anlayışlara yol açmaktadır. Günümüzde muhasebe ve denetim mesleğinin önemli bir değişim sürecinden geçmesi ve bununla birlikte de güven konusunda ciddi boyutlarda zedelenme olduğu da bir gerçektir. Bu değişim ve gelişim işletmeler açısından olumlu etkiler yarattığı gibi yeni ve karmaşık suçlar ve suç işleyen mekanizmalar da ortaya çıkartmaktadır. Böylece suç ile mücadele eden kuruluşlar, adalet sisteminin üyeleri ve suçtan etkilenip mağdur olan gerçek veya tüzel kişiler bu alanlarda uzman olan insanlardan teknik destek veya bilgi almak zorunda kalmaktadırlar. Adli ve muhasebe kavramlarının bir araya gelmesi ile Adli Muhasebe kavramı oluşturulmuştur. Bu kavramlardan adli kavramı, konunun hukuksal boyutuna, muhasebe kavramı ise iktisadi faaliyetler neticesinde oluşan hesap işleri boyutuna değinmektedir. Bu çalışma sistematik derleme yöntemiyle hazırlanmıştır. Çalışma belirlendikten sonra çalışma ile ilgili veri tabanlarında literatür taraması için anahtar kelimeler belirlenerek araştırma gerçekleştirilmiştir. Adli muhasebe ve adli muhasebecilik mesleğini konu alan bu araştırmada, adli muhasebe kavramı ve adli muhasebenin ne anlama geldiği detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Bu adımlardan sonra araştırılan konu ile ilgili başlıklar ve içerikler belirlenmiştir.Keywords
Muhasebe, Adli Muhasebe, Hileli İşlemler, Hile.

References