Premium e-journal of social science

Summary


THE PLACE AND IMPORTANCE OF HYBRIDITY IN ARTS AND CRAFTS AND ARTS NOUVEAU ART MOVEMENTS

İlk örnekleri mağara duvarlarına dayanan sanat çalışmalarının günümüze kadar gelen serüveninde bir değişim ve gelişim söz konusudur. Sanat yapıtlarında gerçekleşen her değişim bir gelişmenin sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu değişim aynı zamanda yapılan çalışmalarda melezliğe de olanak tanımaktadır. Melezlik kulağa olumsuz bir çağrışım gibi gelse de sebep olduğu değişim ile sanat alanında çok daha kuvvetli, etkileyici sonuçların ortaya çıktığı ve birçok sanatçıya da ilham kaynağı olduğu görülmektedir. Sanatın teknik anlamda melezliği birden çok faktöre bağlanabilmektedir. Bunlardan bazıları sanat eseri üretiminde kullanılan malzemeler, sanatı oluşturduğu dönem ortaya çıkan olaylar, olgular, fikirler, etkileşimler ve teknolojik gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmada melezliğin sanat alanında önemine, modern sanat akımlarından Art and Crafts ve Art Nouveau akımlarında yapılan sanat eserlerinde melezliğin nasıl kullanıldığına değinilmiştir. Sanatçıların bulundukları dönemi eserlerine yansıtırken eserdeki melezleşmeyi nasıl sağladığı vurgulanmaya çalışılmıştır. Teknolojinin günümüzdeki kadar etkili olmadığı dönemlerde sanat eserlerinde melezliğin nasıl ortaya çıktığı, melez çalışmaların gelecek sanat severlere nasıl etki ettiği ve başka melez çalışmalara nasıl örnek olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.Keywords
Melez, Sanatta Melezlik, Arts and Crafts, Arts Nouveau.

References