Premium e-journal of social science

Summary


AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALARININ GELİŞİMİ

Göç, ulusal sınırlar içinde veya sınır ötesi bir yerden başka bir yere uzun süreli (kalıcı) ya da kısa süreli bir yer değiştirme eyleminin ifadesidir. Bu eylemi harekete geçiren unsur dönemler içinde değişiklik gösterse de 1945 yılından bugüne bakıldığında ulaşılmak istenilen hedef ülkelerin coğrafyasında pek bir değişiklik olmamıştır. Günümüzde Avrupa, göç hareketlerinde bütün insanların ulaşmak istediği son nokta konumunda bulunmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin siyasi-sosyal ve iktisadi alanlardaki gelişmişliği bu hareketliliğin yaşanmasının temel sebeplerinden birisidir. AB ülkelerinin zamanla ekonomik işbirliğinden daha kapsamlı bir boyuta yönelmiş olması, ülkelerin karşılaştıkları sorunların çözümünde de ortak bir paydada buluşulmasına yol açmıştır. AB göç sorunları sebebiyle ortak politikalar oluşturma yönünde düzenlemelere gitmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri özelde kendi mevzuat ve uygulamaları olmasının yanı sıra genelde ise ortak düzenlemeler ve uygulamalar ortaya koymuştur. Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte günümüze kadar gelen süreç içerisinde Avrupa ülkelerini hedef alan göç hareketlerinin mülteci ve göçmen politikalarını nasıl etkilediği tartışılmıştır. AB’nin insani güvenlik yaklaşımı ele alınarak sınırlarından giriş yapmaya çalışan ve 2011 yılından beri sayıları artan kaçak göçmenleri durdurmaya yönelik faaliyetlerinin birbirine olan çelişkisi irdelenmiştir. AB’nin bu çelişkileri giderebilmesi için hem AB vatandaşlarının hem de yasal olmayan yollarla AB ülkelerine sığınmaya çalışan göçmenlerin/mültecilerin hak ve güvenliklerini koruyabilmek için aldığı tedbirler incelenmiş ve ortak göç düzenlemeleri ele alınmıştır.Keywords
Avrupa Birliği, Göç, Göçmen, Sığınma, Göç Politikası

References