Premium e-journal of social science

Summary


ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ VE ÖĞRENCİ FAKTÖRLERİ AÇISINDAN STEM UYGULAMALARI

Değişen teknolojinin, beraberinde yeni beceriler ve kavramları getirmesi, bu kavramların ve becerilerin eğitimde nasıl kullanılabileceği sorusunu ortaya atmaktadır. Bu araştırmada Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) ile STEM alanlarındaki literatürler incelenmiş, bütünleşik öğretmen modeli çerçevesinde öğretmen ve öğrenci olguları irdelenerek, neler yapıldığı ve neler yapılabileceği konuları tartışılmıştır. Bu bağlamda STEM için mantıksal, kavramsal ve kuramsal altyapı irdelenmiştir. Sonuç olarak; öğrenci, öğretmen ve öğretmen eğitimcilerinin farkındalık düzeylerine STEM eğitiminin sürdürülebilirliği açısından katkı sağlayacağı düşünülmüştür.Keywords
STEM, Öğretmen, Öğrenci, Bütünleşik Model

References