Premium e-journal of social science

Summary


ORYANTASYON SÜRECİNDE HEMŞİRELİK: ETİK VE HUKUKİ ANALİZ

Klinik uygulamalarda hekimlerle birlikte hemşirelerin de üstlendiği önemli görev ve sorumluluklar vardır. Bu uygulamalar sırasında benzeri ya da farklı mesleki disiplinler arasında bir takım etik sorun ve ikilemler yaşanır. Günümüzde klinikte yaşanan en önemli etik ve hukuki sorunlardan biri göreve yeni başlayan hemşirelerin bu görev ve sorumlulukları üstlenme konusunda yaşadıkları kaygıdır. Yeni mezun bir hemşirenin mesleki tecrübeye sahip olabilmesi için planlı bir oryantasyon sürecinden geçmesi önemlidir. Bu sürecin tamamlanmasından sonra yeni mezun hemşirelerin klinik görevlere adapte olması beklenebilir. İncelenen bu örnekte ise hemşirelik bölümünden yeni mezun olmuş bir hemşirenin hizmet öncesi aldığı oryantasyon eğitimine rağmen bilgi ve becerisini zorlayan durumlar karşısındaki eylemleri ve bu eylemlerin etik ve hukuki açıdan analizi yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının sıklıkla karşılaşabilme olasılığı bulunan bu örnekteki durumların emsal teşkil edebileceği ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedirKeywords
Hemşirelik eğitimi; denetleyici hemşirelik; etik yönler; hukuki yönler

References