Premium e-journal of social science

Summary


TÜKETİCİ SATINALMA SÜRECİNDE MENŞEİ ÜLKE ETKİSİ

Ülke imajının, bir ülkenin teknolojisi, ekonomik gelişmesi, askeri gücü, kültürel ve politik tarihi ve bunlar gibi ülke ile ilgili birçok sebepten kaynaklanan faktörlerin, tüketicilerin o ülkeye ait marka ya da ürünü satın alma isteğini olumlu yada olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir. Tüketiciler, satın alma karar sürecinde birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler arasında yer alan menşe ülke kavramı çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Menşe ülke etkisi, bir ürünün ait olduğu ülkenin tüketici gözünde oluşturduğu olumlu ya da olumsuz etkidir. Menşe ülke etkisi tüketici karar verme sürecinde belirgin bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı; menşe ülke etkisinin tüketicilerin marka ve ürün algılamaları sürecinde, satın alma tercihlerine olan etkisi literatür çalışması yapılarak incelenmesidir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların literatüre ve işletmelerin pazarlama faaliyetleri kapsamında alacakları kararlara ve oluşturacakları stratejilere katkı sağlaması hedeflenmektedir.Keywords
Ülke menşei, tüketici satınalma süreci, ülke imajı

References