Premium e-journal of social science

Summary


KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

Rekabetin hızla arttığı günümüzde işletmelerin başarısı, çevre faktörleri ile farklılaşan pazar koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 2000’li yıllarda başlayan teknolojik ivme, ulaşım ve iletişimin gelişmesi ile birlikte bilgi akışının çoğalması; şirketlerin ürettiği mal ve hizmetlerin tüketici pazarlarına ulaşımını kolaylaştırırken, ihtiyaçları doğrultusunda hareket edenlerin gereksinimlerinin farklı etkenle ortaya çıkması da tüketici pazarlarının karışmasına neden olmuştur. Bu araştırmada, kültür farklılığının tüketici davranışları üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Kültür kavramının tanımı ve işlevi açıklanmıştır. Kültürel farklılaşmanın tanımlarına yönelik farklı bilim adamlarının görüşleri ile kültürün tüketici davranışları üzerindeki etkisi teorik olarak incelenmiştir.Keywords
kültürel faktörler, tüketici davranışları, kültürel farklılıklar

References