Premium e-journal of social science

Summary


ÖRGÜTSEL VE MESLEKİ BAĞLILIK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KAVRAMSAL BOYUTU

Örgütsel yapı alanında incelenen kavramlar arasındaki ayrım çiziminin zor olduğu ve bazı yapıların kompleks ve grift olması, teşkil ettiği literatürde tartışılan bir konu olmuştur. Bu bağlamda örgütsel ve mesleki bağlılık konularında ele alınan diğer kavramlar arasında nasıl bir farklılaşma olduğuna yönelik bir belirsizlik olduğu görülmektedir. Bu nedenle, kavramsal ayırt ediciliğin tesisi önem arz etmektedir. Örneğin örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, iş tatmini, içselleştirme, psikolojik güçlendirme ve işle bütünleşme gibi işe yönelik tutumsal kavramların ayrıştırılması gerekmektedir. Bu araştırma ile çalışanların elde tutulmasını etkileyen faktörler ve boyutlara ilişkin örgütsel ve mesleki bağlılığı açıklamaya çalışan teorik ve ampirik bakış açılarını incelemek amaçlanmıştır. Örgütsel ve mesleki bağlılık konusundaki literatürü zenginleştirme ve gelecekteki araştırma desen ve uygulayıcılarına yön verebilecek bir yol haritası sunulması hedeflenmektedir. Yapılan araştırma neticesinde kavramsal yapıların birbiri ile ilişkili olduğu ancak çalışanların iş ve kurumlarıyla olan ilişkilerine etki eden faktörlerin birbirlerinden farklı olduğu ve kavramsal olarak ayırt edilebileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Örgüt, Meslek, Bağlılık, Adanmışlık

References