Premium e-journal of social science

Summary


AVRUPA BİRLİĞİ KOŞULSALLIĞINDA REFORM; POLİTİKA TRANSFERİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Avrupa Birliği (AB), ekonomik ve sosyal anlamda gelişim göstermek isteyen hemen hemen birçok ülkenin göz önünde bulundurmak zorunda olduğu uluslararası bir örgüttür. Birbirinden farklı ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşan AB, ortak politikalar belirlemekte ve bu politikalar çerçevesinde hareket edilmesini istemektedir. İlgili politikalar doğrultusunda AB üyesi olan veya olmak isteyen ülkeler bir politika transferi sürecine girmektedir. Politika transferi, bir ülkeye ait bir politikanın karşılaştırma yoluyla veya tecrübelerle bir başka ülkeye geçmesi ve ülkelerin bu bağlamda aldıkları karar alma şekilleri olarak tarif edilmektedir. Transfer sürecinde daha önce uygulanan ve gözden geçirilen politikalar politika yapıcılar tarafından dikkate alınmakta ve karar alımında kullanılacak rasyonel bir strateji olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, AB koşulsallığı ve getirdiği yükümlülükler doğrultusunda Türkiye’de gerçekleştirilen yerelleşme eksenli reformlar hakkında bilgi verilmektedir. Diğer reformlar çalışmanın sınırı dışında tutulmuştur. AB’ye üyelik sürecinde düzenlenen yerel reformların bir politika transferi örneği olup olmadığı yönündeki analiz, çalışmanın temel amacıdır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmış ve çalışma sonucunda AB koşulsallığının Türkiye’ye yerelleşme eksenli önemli bir reform süreci yaşattığı anlaşılmıştırKeywords
Avrupa Birliği, Koşulsallık, Yerelleşme, Reform, Politika Transferi

References