Premium e-journal of social science

Summary


ULUSLARARASI GÖÇ ve TEORİLERİ

Göç, en dar şekliyle bir yer değiştirme hareketidir. Tarihsel süreçte siyasal, yönetsel, ekonomik ve doğal nedenler başta olmak üzere farklı nedenlerden dolayı göç eylemleri meydana gelmiştir. Her dönemin ve bölgenin karşı karşıya kaldığı olaylar bazen de gönüllü olarak insanlar, doğup büyüdükleri topraklardan başka topraklara göç etmektedir. Son dönemlerde özellikle Ortadoğu denilen coğrafyada yaşanan iç karışıklık uluslararası göç eyleminin en yakın örneğidir. Bu bölgede zulme maruz kalan insanlar yakın komşuları başta olmak üzere farklı uluslara veya ülkelere sığınma talebinde bulunmuşlardır. Dünya genelinde gerçekleşen bu göç olgusu birçok unsuruyla toplumları derinden etkilemiştir. Yaşanan göç sonucunda göç ile ilgili bilimsel çalışmalar sergilenmiş ve bu konuda derin analizler yapılmıştır. Göç teorileri adı altında atılan değerli adımlar bu olguyu tek bir kuram altında incelemenin eksik olacağı düşüncesiyle, gerçekleşme sebebi beraberinde farklı kuramlar ile analiz edilmiştir. İşte bu çalışmada bazı kavramlara yer verilip, ardından göç teorileri ile ilgili bir analiz yapılacak ve genel bir değerlendirme ile çalışma sonlandırılacaktır.Keywords
Göç, Uluslararası Göç, Göç Teorileri

References