Premium e-journal of social science

Summary


KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLMESİNDE VATANDAŞ KATILIMINI ÖZENDİRİCİ BİR YÖNTEM: ÖDÜLLENDİRME

Tarihsel süreçte insanlar birlikte yaşamanın gereği olan hizmetleri tek başlarına yerine getiremedikleri için organize olma ihtiyacı duymuşlar ve devleti kurmuşlardır. Devletin kuruluşunun temel gayelerinden biri kamu hizmetinin görülmesidir. Diğer bir ifade ile kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde asli sorumlu olan kurum devlettir. Bununla birlikte modern devletlerin ortaya çıkmasının ardından kamu hizmetinin yerine getirilmesinde özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının da yer almaya başladığını söylemek mümkündür. Hiç şüphesiz ki kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde temel hedeflerden birisi de vatandaşların ihtiyaçlarını görmektedir. Gelişen teknoloji ve değişen sosyal hayatla birlikte vatandaşların ihtiyaçları ve kamu hizmetlerinden beklentileri artmış ve değişmiştir. Vatandaşların beklentilerin karşılanması ve ihtiyaçların görülmesi açısından ise vatandaşlar da kamu hizmetini görme sürecine ayrı bir aktör olarak katılabilmektedir. Bu katılım kamu görevi yükümlülüğü, vatandaşlık görevi veyahut sosyal sorumluluk gereğinin yanı sıra vatandaşlara kazanım sağlayıcı mahiyette de olabilmesi mümkündür. Bu kazanımlar parasal olabileceği gibi para dışı değerlerle de elde edilebilir. Bu çalışmada vatandaşların kamu hizmetine katılımının açısından ödüllendirme yöntemi alternatif bir yöntem olarak önerilmektedir.Keywords
Kamu hizmeti, kamu sektörü, vatandaş, özendirme, ödüllendirme

References