Premium e-journal of social science

Summary


TÜRK MİTOLOJİSİNDE RENKLER VE SEMBOLLER

Türk mitolojisini yaradılıştan itibaren incelediğimizde, yoğun bir efsane ve sembolik kavramlarla dolu olduğunu görebilmekteyiz. Özellikle Türk geleneğini ifade için anlatılan ‘Dede Korkut Hikâyeleri’ bahsi geçen destanlarıyla batı mitolojisine taş çıkaracak mitleri gerçekten içerisinde barındırmaktadır. Zira batı mitolojisinin efsanelerinde de şatafatlı Türk mitolojisinin esintisi olduğu gözlemlenmektedir. Varoluş efsanelerinde, Türklerin ‘Gök Tanrı’ inanışlarını Şamanizm’le birleştirene kadar, bütün mitlerinde doğanın ve hayvan figürlerinin aşırı bir yer tuttuğunu ve renklerin de bu mitlerde ne kadar önem kazandığı görülmektedirKeywords
Türk Mitolojisi, Şamanizm, Gök Tanrı

References