Premium e-journal of social science

Summary


EKONOMİK PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE’DEKİ ULAŞTIRMA VE TURİZM SEKTÖRLERİNİN ETKİLEŞİMİ VE ÖNERİLER

Sosyoekonomik gelişmişliğin bir unsuru olarak görülen ulaştırma sektörü, son dönemlerde küresel ölçekte ve ülkeler bazında önemli yatırımlarla ciddi manada gelişim yaşamaktadır. Ulaştırma sektörünün gelişimi ile birlikte diğer sektörlerin de etkilenmemesi mümkün değildir. Haliyle, ulaştırma sektörünün etkilediği en önemli sektörlerden birisi de turizm sektörü olmaktadır. Ulaştırma sektörü ile turizm sektörü birbirini tamamlayan iki sektör konumunda olmakla birlikte her ikisinden birinin gelişmesi veya sekteye uğraması neticesinde diğer sektörün de benzer şekilde etkilenmesine sebep olarak ülke ekonomisine olumlu veya olumsuz yönde yansıması olmaktadır. Bu bağlamda çalışmamız, ulaştırma ve turizm sektörleri arasında var olan “neden-sonuç” ilişkisinin ekonomik perspektiften Türkiye üzerindeki etkilerinin tahlilini amaçlamaktadır.Keywords
Ulaştırma, Ulaştırma Turizmi, Turizm, Turizm Ekonomisi

References