Premium e-journal of social science

Summary


POSTMODERNİTENİN SANAT YANSIMASI

1960'lı yıllardan sonraki sanat hareketlerinin gelişimi ve akımların birbirine karşıt olan tutumu sanatın giderek gelişmesini sağlamıştır. Sanatın gelişim sürecinde daha yeni ve farklı arayışlar ilerleyen dönemlerde sanatı uç noktaya taşıyacaktır. Dolayısıyla Fovizm, İzlenimcilik, Dışavurumculuk, Kübizm ve Dadaizm gibi akımlar ilerleyememiş fakat kendinden sonraki akımları etkilemeyi başarmıştır. 20. yüzyıl sanat tarihinin yeni arayışlar içine girdiği bir yüzyıl niteliği taşıması gelecek olan sanat anlayışı için çok önemli bir adım olup yüzyılın ikinci yarısından sonra Modernizm kültürüne hâkim olunmuştur bu süreçten sonra uzak durulamayan bir gerçeklik olarak kabul edilmiştir. Bu kabul edişler ise çağdaş sanat dönemini başlatmıştır. Sanatçı belirli bir zihniyetin hegemonyasından kurtulup sanatın özgürlüğe kavuşması gerektiğini artık daha net benimseyip sanatın çeşitli ve evrensel olduğunu kanıtlamıştır. Sanattaki sınırlılık, akımların birbirine tepkisi sürecinde ve şuaınki post modern zaman içerisinde giderek ortadan kalkmış, malzeme çeşitliliği ve sanat kapsamı hayli genişlemiştirKeywords
Fovizm, Sanat, Sanat Akımları, Kübizm, Dadaizm

References