Premium e-journal of social science

Summary


KİÇ ve ANTİ ELİTİST YAKLAŞIMLAR

Sanat, ortaya çıktığı zamandan itibaren her dönemde insanlara bir duygunun, bir olayın ya da içselleşen isteklerin ifadesi, sanatçının bunları iç dünyasında özümseyerek hayal gücüyle sunması olarak kendini göstermiştir. Özellikle sosyal ve kültürel yapının da sanatın en önemli yönlendirici, belirleyici özelliklerine değinerek konuyu ele aldığımızda son yüzyılda sanatın karşımıza farklı bir yapıyla geldiğini görebiliriz. Bu düşünceden hareketle bir değerlendirmenin amaçlandığı araştırmada: 20. yüzyıldan sonra çoğalan hızlı tüketim ve toplumun ihtiyaçlarını kaygı ederek oluşturulan eserler ya da ürünlerin, sanatı evrimleştirdiği görülür. Bu çalışmada; sanatın her alanında, sanatçıların ve sanatseverlerin özellikle Greenberg’in Avant Garde denemesinde ortaya attığı “kiç sanat” incelenmiştir. Bu doğrultusunda “kiç sanat nedir? Popüler sanat yaklaşımları sanatı yozlaştırdı mı? ve sanat antielitistleştiriliyor mu?”gibi sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Ayrıca araştırmada, “sanat için sanat” ve “sanat toplum içindir” yargıları değerlendirilecek ve anti elitist yaklaşımlar çerçevesinde kuramsal olarak “Kiçi” “Bilmek” kavramı incelenecektirKeywords
Kiç, 20. Yüzyıl Sanatı, Anti Elitist, Avant Garde

References