Premium e-journal of social science

KADROCULARA GÖRE MODERNLEŞME SÜRECİNDE İNKILAPÇILIĞIN ROLÜ
(THE ROLE OF REFORMISM ACCORDING TO PRO-CADRE MOVEMENT DURING MODERNIZATION )

Author : Yahya DEMİRKANOĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 23-34
    


Summary

Türk düşün dünyasında önemli bir yeri olan Kadro Dergisi; ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel birçok yazıyı içerisinde barındıran bir dergidir. 1932-1934 yılları arasında yayımlanan dergi, üç yıl gibi kısa bir süre yayında kalmasına rağmen önemli izler bırakmıştır. Birçok açıdan üzerinde çalışılan derginin bu çalışmada ele alınma amacı, Kadro hareketinin modernleşme düşüncesinde inkılapçılığa biçmiş olduğu rolü ortaya koymaktır. Çalışma üç ana bölüm halinde kurgulanmıştır. Kadro kavramının ne anlam ifade ettiği ve inkılapçılığın anlam ve önemi ilk iki bölümde incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise toplumsal modernleşme ve iktisadi gelişmede inkılapçılığa biçilen rol tahlil edilmiştir. Sonuç olarak hem toplumsal hem de ekonomik yaklaşımlarında üçüncü yol arayışında olan Kadrocu hareketin düşüncesine özgünlük kazandıran temel kavramın inkılapçılık olduğu anlaşılmıştır.Keywords
Kadro, İnkılapçılık, Modernleşme, Toplum, Ekonomi.

Abstract

The Kadro Journal, which had an important place in the Turkish world of thought, included many economic, social, political and cultural articles. The journal, which was published between 1932 and 1934, left important traces although it was published for as short as three years. The purpose of the present study was to determine the role that the Kadro Journal, which has been studied in many respects, had into reformism in the idea of modernization. The study was organized in three main sections. What the “cadre” concept means, and the meaning and importance of reformism were examined in the first two chapters. In the third section, the role of reformism in the development of social modernization and economic development was analyzed. As a conclusion, it was understood that the main concept that gave authenticity to the thought of the Pro-Cadre Movement, which sought a third dimension in social and economic approaches, was reformism.Keywords
Cadre, Reformism, Modernization, Society, Economics.