Premium e-journal of social science

THE EFFECT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE INTEGRATION OF COUNTRIES IN INTERNATIONAL TRADE
(THE EFFECT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE INTEGRATION OF COUNTRIES IN INTERNATIONAL TRADE )

Author : Noorullah MOHAMMADI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 45-52
    


Summary

Bu çalışma, kısaca BİT olarak bilinen Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımının ülkelerin küresel ticaretle entegrasyonuna etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında BİT Gelişme Endeksi (ICT Development Index-IDI) ile BİT ve Uluslararası ticaret arasındaki ilişkiye yönelik yapılan araştırmalar incelenmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, çalışmanın kavramlarını, amacını ve tasarımını belirleyen giriş bölümüdür. İkinci bölüm, ICT Development Index (IDI) göstergelerine odaklanmakta ve seçilen ülkeler ile Türkiye'nin sıralamalarını da göstermektedir. Üçüncü bölüm dünyadaki uluslararası ticaretle ilgili gelişmeleri açıklamaktadır. Dördüncü bölümde, BİT'in Uluslararası ticarete etkisine ilişkin araştırmalar incelenmektedir. Sonuç kısmında ise, bu çalışma kapsamında elde edilen bilgilere dayalı bir değerlendirme sunulmuştur.Keywords
BİT, BİT Gelişme Endeksi, Uluslararası Ticaret

Abstract

ABSTRACT This study aims to investigate the impact of the use of Information and Communication Technology, which is known as ICT in short, on the integration of countries with global trade. Within the scope of this purpose, ICT Development Index (IDI) and researches conducted on the relationship between ICT and International trade have been examined. The study consists of five parts. The first part is the introduction specifying the concepts, purpose, and design of the study. The second part focuses on the indicators of ICT Development Index (IDI) and indicates the rankings of selected countries and Turkey as well. Third part explains the developments on international trade in the world. The fourth part investigates the researches regarding the effect of ICT on international trade. Finally in conclusion an evaluation is presented based on the information obtained within the scope of this study.Keywords
ICT, ICI Development Index, International Trade