Premium e-journal of social science

PULP FICTION (UCUZ ROMAN) FİLMİ VE SİMGELEŞMİŞ KOSTÜMLER
(PULP FICTION MOVIE AND ICONIC COSTUMES )

Author : Ayşegül TÜRK  & Merve GÜLSEREN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 223-233
    


Summary

Holwood film sektörü dram filmleri için önemli bir kaynaktır. Dram filmlerinde konu, anlatım ve kurgu gibi sinemasal öğeler anlam yaratmanın yanısıra; görüntü ve anlamı pekiştiren sanatsal öğelerinde en az filmin dramatik yapısı kadar önemli olduğu açıktır. Sanatsal öğelerin içinde yer alan kostüm tasarımı da filmde atmosferi yaratan, belirleyen, değiştiren ve karakterlerin gerçeğe yakın olamsını sağlayan önemli unsurlar olarak yer alır. Dram türünde üretilen filmlerde kostümler film kadar etkili olduğundan yakından ilgili olduğu düşünülen sektörleri de etkilemiştir. Moda, müzik, tekstil, giyim, mekan tasarımının yanı sıra, ayakkabı, çanta, saç, aksesuarlarla yeni bir yaşam tarzını kurma, etkileme ve yeniden biçimlendirme potansiyeline sahip olduğu açıktır. Karakterle özdeşleşen kostümler izleyeni de etkisi altına alarak ticari sektörü de tetikler. Yeni oluşan bu sektör filmin sinemada bitmediğinin yaşamda sürdüğünün de bir kanıtı olarak yaşam alanlarına sızar. Bu bildiride Holwwod Sineması Dram Film tür örneklerinden olan 1994 yılında Quentin Tarantino’nın yönettiği Pulp Fiction (Ucuz Roman) filmi kostümleri, simgesel anlamları, karakterlerin üzerindeki etkileri ortaya çıkartılacaktır. Bunun yanı sıra; sinema sektörü dışında etkilediği alanlar örnekeler üzerinden tespit edilecektir.Keywords
Dram Türü, Sinema, Pulp Fiction (Ucuz Roman), Kostüm.

Abstract

The Holwood film industry is an important resource for drama films. In addition to creating meaning, cinematic elements such as subject, narration and fiction in drama films; It is clear that artistic elements that reinforce the image and meaning are as important as the dramatic structure of the film. Costume design, which is among the artistic elements, is also an important element that creates, determines, changes the atmosphere in the film and ensures that the characters are close to reality. Since the costumes in the movies produced in the drama genre are as effective as the movie, they have also affected the sectors that are thought to be closely related. It is clear that fashion, music, textile, clothing, space design, as well as shoes, bags, hair, accessories have the potential to establish, influence and reform a new lifestyle. The costumes that identify with the character also influence the viewer and trigger the commercial sector. This newly formed sector seeps into living spaces as a proof that the film does not end in cinema and continues in life. In this paper, Pulp Fiction movie costumes, symbolic meanings and effects on the characters, directed by Quentin Tarantino in 1994, which is one of the genre examples of Holwwod Cinema Drama Film, will be revealed. And also; Affected areas outside the cinema sector will be determined through examples.Keywords
Drama Genre Cinema, Pulp Fiction (Pulp Fiction), Costume.