Premium e-journal of social science

IGNACİO RAMONET”İN MEDYANIN ZORBALIĞI KİTABINDA YER ALAN KAVRAMLAR ÖZELİNDE ATV SABAH KUŞAĞINDA YAYINLANAN "ESRA EROL'DA VE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" İSİMLİ PROGRAMLARIN ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE ATV MORNING GENERATION PROGRAMS " ESRA EROL’DA AND MÜGE ANLI İLE TATLI SERT " ON THE CONCEPTS IN THE BOOK OF BULLYING OF THE MEDIA BY IGNACIO RAMONET )

Author : Hakan ALP  Hasan YAMAN, Kenan SUBAŞI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 327-336
    


Summary

Ignacio Ramonet’in kitabında Tele-Çöplükler olarak adlandırdığı realite programları Avrupa ve Amerika’da 1990’da denenmeye başlanmış ve 1990’ların sonuna gelindiğinde ise en çok izlenen televizyon formatları arasında yerini almıştır. 2000’li yılların başlangıcından itibaren ülkemizde de televizyon yapımcılarının en gözde formatı haline gelmiştir. Bu analizde Ignacio Ramonet’in “Medyanın Zorbalığı” adlı kitabındaki “Medyatik Mesihçilik, Medyatik/Politik Zaman, Tele Mahkemeler ve Tele-Çöplük” kavramları ile ATV sabah kuşağı “Esra Erol’da ve Müge Anlı İle Tatlı Sert” programları ve Pierre Bourdieu’nun “Televizyon Üzerine” adlı kitabında yer alan “Fast-Thinker ve Medya Entelektüeli” kavramlarıyla bu programlardaki uzmanlar incelenecektir. Örneklem olarak ülkemizde yayınlanan realite programları arasında en çok reytinge sahip olduğu için bu iki program seçilmiştir.Keywords
Tele-Çöplük, Medyatik Mesihçilik, Medyatik/Politik Zaman, Fast-Thinker, Medya Entelektüeli

Abstract

Reality programs, which Ignacio Ramonet called Tele-Trash in his book, started to be tested in Europe and America in 1990, and by the end of the 1990s, they took their place among the most-watched television formats. Since the beginning of the 2000s, it has become the most favorite format of television producers in our country, too. In this analysis, ATV morning generation programs “Esra Erol and Müge Anlı ile Tatlı Sert” with the concepts of “Mediatic Messianism, Mediatic/Political Time, Tele-courts and Tele-Trash” in Ignacio Ramonet's book “Bullying of the Media” and the experts in these programs with the concepts of "Fast-Thinker and Media Intellectual" in Pierre Bourdieu’s book "On Television" will be examined. As a sample, these two programs were chosen for that they have the highest ratings among the reality programs broadcast in our country.Keywords
Tele-Trash, Media Messianism, Media/Political Time, Fast-Thinker, Media Intellectual