Premium e-journal of social science

LÜKS AMBALAJ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN GELİŞİMİNİN İRDELENMESİ
(EXAMINATION OF THE DEVELOPMENT OF LUXURIOUS PACKAGING DESIGNS IN TERMS OF GRAPHIC DESIGN )

Author : Dide AKDAĞ SATIR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 352-367
    


Summary

Geçmişten günümüze her zaman önemli bir yer teşkil eden lüks ambalaj tasarımları, markaların oluşturduğu farklı konumlandırma stratejileri ile sektördeki yerini almaktadır. Lüks markaların görünen yüzlerinden biri olarak lüks ambalaj tasarımları, pazarda ayrıcalıklı, seçkin bir duruş sağlamaktadır. Lüks ürünleri, tüketicileriyle buluşturan lüks ambalaj tasarımları, tüketicilerin yaşam biçimlerindeki farklılıklara ve toplumlara göre şekil değiştirmektedir. Bu nedenle özellikle evrensel bir lüks ambalaj tasarım algısı planlandığında, toplumsal kültürel değişkenlerin titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın evrenini lüks ambalaj tasarım örnekleri, örneklemini ise Türkiye’de yer alan lüks ambalaj tasarım süreci örnekleri oluşturmaktadır. Yöntem olarak Türkiye’de yer alan lüks ambalaj tasarımlarına ait literatür taraması yapılmış, seçilen örneklerin fonksiyon ve biçimsel özellikleri incelerek, betimsel analiz yapılmıştır. Bu çalışma ile Türkiye’deki geçmiş ve günümüz güncel lüks algısı belgelenerek, ambalaj tasarım niteliklerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Görsel bir temsil aracı olarak grafik tasarım çerçevesinde lüks ambalaj tasarımında yapılması gerekenler ile lüks olgusu ekseninde gelişen süreçler ortaya konmaya çalışılmıştır.Keywords
Grafik Tasarım, Lüks, Ambalaj Tasarımı, Ambalaj Malzemeleri.

Abstract

Luxury packaging designs, which always have an important place from past to present, take their place in the sector with different positioning strategies created by brands. As one of the visible faces of luxury brands, luxury packaging designs provide a privileged and distinguished stance in the market. Luxury packaging designs, which bring luxury products together with consumers, change shape according to the differences in consumers' lifestyles and societies. For this reason, social and cultural variables should be carefully evaluated, especially when a universal luxury packaging design perception is planned. The universe of this study is luxury packaging design examples, and the sample is luxury packaging design process examples in Turkey. As a method, a literature review of luxury packaging designs in Turkey was made, and a descriptive analysis was made by examining the functional and stylistic features of the selected samples. With this study, it is aimed to contribute to the increase of packaging design qualities by documenting the past and current perception of luxury in Turkey. As a visual representation tool, within the framework of graphic design, what needs to be done in luxury packaging design and the processes developing in the axis of luxury have been tried to be revealed.Keywords
Graphic Design, Luxury, Packaging, Packaging Materials.