Premium e-journal of social science

ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ VE ÖĞRENCİ FAKTÖRLERİ AÇISINDAN STEM UYGULAMALARI
(STEM APPLICATIONS IN TERMS OF TEACHER QUALIFICATIONS AND STUDENTS )

Author : Nurten AYDINOGLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 109-117
    


Summary

Değişen teknolojinin, beraberinde yeni beceriler ve kavramları getirmesi, bu kavramların ve becerilerin eğitimde nasıl kullanılabileceği sorusunu ortaya atmaktadır. Bu araştırmada Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) ile STEM alanlarındaki literatürler incelenmiş, bütünleşik öğretmen modeli çerçevesinde öğretmen ve öğrenci olguları irdelenerek, neler yapıldığı ve neler yapılabileceği konuları tartışılmıştır. Bu bağlamda STEM için mantıksal, kavramsal ve kuramsal altyapı irdelenmiştir. Sonuç olarak; öğrenci, öğretmen ve öğretmen eğitimcilerinin farkındalık düzeylerine STEM eğitiminin sürdürülebilirliği açısından katkı sağlayacağı düşünülmüştür.Keywords
STEM, Öğretmen, Öğrenci, Bütünleşik Model

Abstract

Changing technology has brought new skills and concepts, raises the question of how these concepts and skills can be used in education. In this research, the literature in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) and STEM were examined. In the integrated teacher model, the cases of teachers and students are examined, what has been done and what can be done about this issue has been discussed. In this context, the logical, conceptual and theoretical infrastructure for STEM is examined. As a result; It is thought that STEM education will contribute to the awareness levels of students, teachers and teacher trainers in terms of sustainability.Keywords
STEM, Teacher, Student, Integrated Model