Premium e-journal of social science

Analyzing Influence of Smoking and Alcohol Drinking Behaviors on Body Type with Deep Learning, Machine Learning and Data Mining Techniques
(Analyzing Influence of Smoking and Alcohol Drinking Behaviors on Body Type with Deep Learning, Machine Learning and Data Mining Techniques )

Author : Özerk Yavuz    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 46-58
    


Summary

Sigara ve alkol kullanımı yüzyıllardır farklı birey, grup ve toplumlarda ortaya çıkan davranışlardan bazıları olmuştur. İnsanlar tarafından tütün ve alkol kullanımı birçok toplumda, coğrafyada ve kültürde görülen bir davranış biçimi olan çok eski yıllara dayanmaktadır. Literatürde sigara içmenin ve aşırı ve uzun süreli alkol kullanımının risklerini ve tehlikelerini vurgulayan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Aşırı ve uzun süreli alkol kullanımı ile ilgili birçok olumsuz sonuca rağmen, sınırlı ve orta düzeyde alkol kullanımının faydalarını vurgulayan ve alıntılayan bazı çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmada, liderlere ve genel olarak topluma içgörü sağlamak amacıyla derin öğrenme, makine öğrenimi ve veri madenciliği yaklaşımları kullanılarak çeşitli bireylerin vücut tipleri alkol ve sigara tüketim davranış kalıpları ile analiz edilmiştir.Keywords
Sigara Kullanımı Alkol Tüketimi Halk Sağlığı Davranış teorisi Derin Öğrenme Veri madenciliği Makine öğrenme

Abstract

Smoking and drinking alcohol have been some of the behaviors that occurs in different individuals, groups and societies for centuries. Usage of tobacco and alcohol by human beings date back to old decades which is a form of behavior that is seen in many societies, geographies and cultures. There are numerous studies that highlight the risks and dangers associated with smoking and excessive and long term usage of alcohol. Despite the several negative consequences associated with excessive and long term usage of alcohol, there are some studies highlighting and citing benefits of alcohol usage in limited and moderate levels in literature. In this study several body types of individuals have been analyzed with their alcohol and cigarette consumption behavioral patterns by using deep learning, machine learning and data mining approaches with the aim of providing insights for leaders and society at large.Keywords
Smoking Alcohol Consumption Public Health Behavior Theory Deep Learning Data Mining Machine Learning