Premium e-journal of social science

RİTMİK HAREKETLERİN KATMANLAŞMASI: “STRATA” SERİSİ
(LAYING OF RHYTHMIC MOVEMENTS: “STRATA” SERIES )

Author : Ayşegül DURUKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 144-151
    


Summary

Mekân, insanın yeryüzünde kendini belirli bir noktada tanımlamasını sağlamaktadır. Fonksiyonel anlamda ise ona, koruma ve yaşam gereklerini devam ettirme olanağı sağlayan alandır. Tüm bu kapsayıcı özellikleri ile mekân, aynı zamanda sınırlandırıldığı ve içerdiği detaylar ile kimliklenmektedir. Günümüz yaşam mekânları, insanın hizmetine sunulan mobilyalar ile donatılmaktadır. Mobilyalar, genellikle farklı tasarımları ile seri üretim çerçevesinde halkın hizmetine sunulmaktadır. Mekânın kişiselleştirilmesinde özel tasarım mobilyaların kullanılmasına da sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu çalışmada; Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi döner sermayesine başvuruda bulunan Antalyalı bir inşaat firmasının talebi olan mini mobilya seti tasarımı yapılmıştır. Firma, örnek dairelerinin terasında kullanmak üzere bir oturma serisinin tasarlanmasını istemiştir. Oturma serisinin kompakt olması ve sade bir bütünlük içinde tasarlanması isteğinde bulunulmuştur. Bu isteğe uygun olarak Strata serisinin tasarımı gerçekleştirilmiştir. Seri kendi içinde ritmik olan hareketler ile tasarlanmıştır. Bu ritimler dışında herhangi farklı bir hareket ile donatılmamıştır. Strata serisi bir ikili, bir tekli koltuk ve bir sehpa tasarımından oluşmaktadır. Malzeme olarak tasarımın ruhuna ve imalatına olan uygunluğu göz önünde bulundurularak Huş ağacı kullanılmıştır. Bu mobilyaların imalatında ise CNC freze ve router kullanılmıştır.Keywords
Döner Sermaye, Mobilya, Mobilya Tasarımı, Özel Tasarım, Strata.

Abstract

Space enables people to define themselves at a certain point on earth. In functional terms, it is the area that provides protection and maintains life requirements. With all these inclusive features, space is also identified with its borders and the details that it is composed off. Today's living spaces are equipped with types of furniture which are designed for human service. Furniture is generally submitted to the public with the usage of mass production of variable designs. It is also common to use custom design furniture for the personalization of the space. In this study, by the demand of an Antalya construction company that applied to the Revolving Fund of Akdeniz University Faculty of Architecture, a mini furniture set designed. The company requested for seating series design to be used on the terrace of their sample apartment. It was requested that the seating series be compact and designed with simple integrity. The Strata series was designed according to this request. The series is designed with rhythmic movements in itself. It is not engaged with any movement other than these rhythms. Strata series consists of a double, a single sofa and a coffee table design. Considering the suitability of the design to the spirit and its manufacturing, the use of the birch tree was preferred. CNC milling and routers machines were used during the manufacturing stage of this furniture.Keywords
Revolving Fund, Furniture, Furniture Design, Custom Design, Strata