Premium e-journal of social science

KURUMSAL KİMLİK, KURUMSAL İMAJ VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ
(CORPORATE IDENTITY, CORPORATE IMAGE AND CORPORATE REPUTATION RELATIONSHIP )

Author : Mustafa Koray ERENTÜRK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 169-176
    


Summary

Niteliği bakımından kamu kurumu veya özel sektör işletmelerinin kendi çevrelerinde algılanan veya organizasyon tarafından oluşturulan bir kimliği, imajı ve itibarı söz konusudur. Bu üç kavram günümüz organizasyonları için hayati önem değerine sahiptir. Bütün iletişim tekniklerini ve hatta davranış şekillerini içine alan kurumsal gösterim unsurlarının kullanımı son yıllarda özellikle genişleme göstermiştir. Bu çalışmada kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal itibar kavramlarının birbirleri ile olan ilişkileri incelenmiştir.Keywords
Kurumsal Kimlik, Kurumsal İtibar, Kurumsal İmaj

Abstract

In terms of quality, public institution or private sector enterprises have an identity, image and reputation perceived in their environment or created by the organization. These three concepts are of vital importance to today's organizations. The use of institutional representation elements, which include all communication techniques and even forms of behavior, has increased especially in recent years. In this study, the relationships between the concepts of corporate identity, corporate image and corporate reputation were examined.Keywords
Corporate Identity, Corporate Reputation, Corporate Image