Premium e-journal of social science

WORLD LITERATURE TODAY: FROM THE OLD WORLD TO THE WHOLE WORLD
(GÜNÜMÜZDE DÜNYA EDEBİYATI: ESKİ DÜNYADAN TÜM DÜNYAYA )

Author : Serap SARIBAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 314-320
    


Summary

Batı edebiyatının başyapıtları uzun zamandır Dünya Edebiyatının mihenk taşı olarak görülse de bu yaklaşım yepyeni küresel bir bakış açısıyla sorgulanmaya başlanmıştır. Günümüz ve aynı zamanda geçmişin Weltliteratur algısıyla ilgili sorunların, hâlâ bazı noktalarda açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. "Dünya Edebiyatının" kusursuz bir resmini çizmek ya da "bütün dünyanın" "edebiyatını" tanımlamak pek mümkün olmasa da bu makale dünya edebiyatının tanımlarına getirilen özgün yaklaşımların yardımıyla eski dünyadan yeni dünyaya dünya edebiyatına genel bir değerlendirme ortaya koyacaktırKeywords
Edebiyat Tarihi, Karşılaştırmalı Edebiyat

Abstract

Although masterpieces of Western literature have long been considered the cornerstone of World Literature, this stance has started to be questioned with a brand-new global perspective. The problems with today’s perception of Weltliteratur, as well as these of the past, still need clarification at some points. Even though it is unlikely to draw a precise picture of what “World Literature” is or define “the literature” of “the world,” this paper will provide an overview of world literature from the old world to the new with the help of distinctive approaches to definitions of world literatureKeywords
Literary History, Comparative Literature, Global Translation,