Premium e-journal of social science

TÜRK MİTOLOJİSİNDE RENKLER VE SEMBOLLER
(COLORS AND SYMBOLS IN TURKISH MYTHOLOGY )

Author : Çağlar KARAKIZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2
Page : 01-08
    


Summary

Türk mitolojisini yaradılıştan itibaren incelediğimizde, yoğun bir efsane ve sembolik kavramlarla dolu olduğunu görebilmekteyiz. Özellikle Türk geleneğini ifade için anlatılan ‘Dede Korkut Hikâyeleri’ bahsi geçen destanlarıyla batı mitolojisine taş çıkaracak mitleri gerçekten içerisinde barındırmaktadır. Zira batı mitolojisinin efsanelerinde de şatafatlı Türk mitolojisinin esintisi olduğu gözlemlenmektedir. Varoluş efsanelerinde, Türklerin ‘Gök Tanrı’ inanışlarını Şamanizm’le birleştirene kadar, bütün mitlerinde doğanın ve hayvan figürlerinin aşırı bir yer tuttuğunu ve renklerin de bu mitlerde ne kadar önem kazandığı görülmektedirKeywords
Türk Mitolojisi, Şamanizm, Gök Tanrı

Abstract

When we examine Turkish mythology since its creation, we can see that it is full of intense myth and symbolic concepts. Especially Dede Korkut Stories, which are said to express the Turkish tradition, include the myths that will bring stone to western mythology along with the epics in question. It is observed that the myths of western mythology are also a breeze of gaudy Turkish mythology. In the myths of existence, until the Turks combined their beliefs of “Sky God” with Shamanism, it is seen that nature and animal figures occupy an extreme place in all myths and the importance of colors in these myths is seenKeywords
Turkish Mythology, Shamanism, Sky God