Premium e-journal of social science

KİÇ ve ANTİ ELİTİST YAKLAŞIMLAR
(KIC AND ANTI-ELITIST APPROACHES )

Author : Çağlar KARAKIZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 3
Page : 01-09
    


Summary

Sanat, ortaya çıktığı zamandan itibaren her dönemde insanlara bir duygunun, bir olayın ya da içselleşen isteklerin ifadesi, sanatçının bunları iç dünyasında özümseyerek hayal gücüyle sunması olarak kendini göstermiştir. Özellikle sosyal ve kültürel yapının da sanatın en önemli yönlendirici, belirleyici özelliklerine değinerek konuyu ele aldığımızda son yüzyılda sanatın karşımıza farklı bir yapıyla geldiğini görebiliriz. Bu düşünceden hareketle bir değerlendirmenin amaçlandığı araştırmada: 20. yüzyıldan sonra çoğalan hızlı tüketim ve toplumun ihtiyaçlarını kaygı ederek oluşturulan eserler ya da ürünlerin, sanatı evrimleştirdiği görülür. Bu çalışmada; sanatın her alanında, sanatçıların ve sanatseverlerin özellikle Greenberg’in Avant Garde denemesinde ortaya attığı “kiç sanat” incelenmiştir. Bu doğrultusunda “kiç sanat nedir? Popüler sanat yaklaşımları sanatı yozlaştırdı mı? ve sanat antielitistleştiriliyor mu?”gibi sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Ayrıca araştırmada, “sanat için sanat” ve “sanat toplum içindir” yargıları değerlendirilecek ve anti elitist yaklaşımlar çerçevesinde kuramsal olarak “Kiçi” “Bilmek” kavramı incelenecektirKeywords
Kiç, 20. Yüzyıl Sanatı, Anti Elitist, Avant Garde

Abstract

Art has been manifested as an expression of an emotion, an event, or internalized desires to people in every period since its emergence, and presenting them with imagination by assimilating them in their inner world. Especially when we talk about the most important guiding and defining features of art in social and cultural structure, we can see that art has come up with a different structure in the last century. It is seen that the works or products created by worrying about the rapid consumption and the needs of the society that increased after the 20th century evolved the art. In this study; In all fields of art, the "Kiç art" that artists and art lovers put forward especially in Greenberg's Avant Garde essay was examined. In this line, “What is Kiç art? Did popular art approaches corrupt art? and “did art is being anti-elitized? ”questions will be tried to be answered. In addition in the research, “art for art” and “art is for society” judgments will be evaluated and theoretically the concept of “Kiçi” “Knowing” will be examined within the framework of anti-elitist approachesKeywords
Kiç, 20th Century Art, Anti-Eliteist, Avant Garde