[1]
AVGALI BULUT, İlknur 2023. Shaun Tan’ın ‘Kayıp Şey’ Adlı İkinci Çocukluk Dönemi İllüstrasyon Kitabının Tipografi Kullanımının Analizi. Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS). 7, 31 (Haz. 2023), 528–541. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.8116467.