[1]
AK, A., KARAÇOLAK, H., AKSOY AKYOL, N., İÇÖZ, E., ÖZCAN, E. ve DEMİRAĞ, M. 2023. Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS). 7, 33 (Ağu. 2023), 926–938. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.8308442.