[1]
Arıcıoğlu, E. ve Kutlutürk, M.M. 2023. Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS). 7, 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı (Eki. 2023), 01–09. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10051516.