[1]
Yıldırım, Y. 2023. Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS). 7, 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı (Eki. 2023), 99–108. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10051998.