[1]
Erdoğan, B. ve Güney, S. 2024. İşletmelerde Mobbingin Çalışanların İş Motivasyonu ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerine Etkisi: Buna Yönelik Bir Araştırma. Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS). 8, 39 (Şub. 2024), 374–397. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10775662.