(1)
SONTAY, G.; KARAMUSTAFAOĞLU, O. Fen Bilimleri Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Gerçek Okul Deneyimlerine Dayalı Mesleğe Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Prem. e-Journal Soc. Sci. 2023, 7, 844-854.