(1)
AK, A.; KARAÇOLAK, H.; AKSOY AKYOL, N.; İÇÖZ, E.; ÖZCAN, E.; DEMİRAĞ, M. Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri. Prem. e-Journal Soc. Sci. 2023, 7, 926-938.