(1)
Arıcıoğlu, E.; Kutlutürk, M. M. Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Prem. e-Journal Soc. Sci. 2023, 7, 01-09.