(1)
Yıldırım, Y. Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Prem. e-Journal Soc. Sci. 2023, 7, 99-108.