(1)
Erdoğan, B.; Güney, S. İşletmelerde Mobbingin Çalışanların İş Motivasyonu Ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerine Etkisi: Buna Yönelik Bir Araştırma. Prem. e-Journal Soc. Sci. 2024, 8, 374-397.