AVGALI BULUT, İlknur. (2023). Shaun Tan’ın ‘Kayıp Şey’ Adlı İkinci Çocukluk Dönemi İllüstrasyon Kitabının Tipografi Kullanımının Analizi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(31), 528–541. https://doi.org/10.5281/zenodo.8116467