SONTAY, G., & KARAMUSTAFAOĞLU, O. (2023). Fen Bilimleri Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Gerçek Okul Deneyimlerine Dayalı Mesleğe Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 844–854. https://doi.org/10.5281/zenodo.8290049