AK, A., KARAÇOLAK, H., AKSOY AKYOL, N., İÇÖZ, E., ÖZCAN, E., & DEMİRAĞ, M. (2023). Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 926–938. https://doi.org/10.5281/zenodo.8308442